VOOR DOCENTEN
Het leven in een multiculturele samenleving zorgt ervoor dat de gemeente Den Haag veel aandacht heeft voor het onderwerp integratie. Met het initiatiefvoorstel integratiebeleid 'Zo wij iets zijn, zijn wij Hagenaars' gaat de gemeente in op het belang van het kweken van belangstelling en begrip tussen groepen in onze Haagse samenleving. Deze constatering heeft geleid tot de wens in het onderwijs meer aandacht te besteden aan gemeenschappelijke geschiedenis, tweede wereldoorlog, geschiedenis van migranten en democratisch burgerschap. Om hier invulling aan te geven is het Project Hagenaars opgestart.

Het Project Hagenaars heeft tot doel scholen te voorzien van concreet en aantrekkelijk materiaal om meer gestructureerd aandacht te geven aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Den Haag en Nederland, kennis van de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van migranten in Nederland in het verleden en het heden. De serie is bedoeld voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het lespakket bestaat uit drie delen. De eerste twee delen, 'Hagenaars in oorlogstijd', en 'Hagenaars van her en der', zijn inmiddels afgerond. Met het derde en laatste deel, 'Hagenaars van toen en nu', is het lespakket compleet.

Hagenaars van toen en nu' laat kinderen kennis maken met het leven van bekende en minder bekende Hagenaars uit het verleden en heden. Lesactiviteiten nemen de Haagse situatie als vertrekpunt. De tijdvakken voor geschiedenisonderwijs zijn het uitgangspunten.

Het lespakket bestaat uit verschillende onderdelen:
Tijdbalk
 • Met zes tijdvakken
 • Over Hagenaars en Haagse gebeurtenissen
 • Introductielessen
 • Over de tijdbalk en de zes tijdvakken tussen 1500 en 2100.
 • Met werkbladen
 • Voorbereiding op de webquiz
 • Met opdrachten over de drie tijdvakken in de periode 1500 - 1800
 • Met opdrachtbladen en een informatieboekje
 • Webquiz
 • Met 21 vragen verstopt in drie tijdvakken
 • Spelen via internet op http://www.hagenaarsvantoenennu.nl
 • Om met z'n drieŽn te spelen
 • Wie het snelst speelt en de meeste vragen goed heeft komt in de lijst met high-scores
 • Lesopdrachten
 • Over de tijdvakken tussen 1800 en 2100.
 • Met veel samenwerking
 • En spelvormen


 • Het lespakket is in papieren versie verzonden naar alle scholen voor primair onderwijs in Den Haag. Al het materiaal is ook te downloaden vanaf de website http://hagenaars.residentie.net. Op deze website staat ook het materiaal van 'Hagenaars in oorlogstijd' en 'Hagenaars van her en der'.

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie en PR van het HCO, 070-4482823, pr@hco.nl.

  Wij wensen u veel plezier met 'Hagenaars van toen en nu!